Intel Core i7-1355U vs Intel Core i7-1360P

为什么Intel Core i7-1360P优于Intel Core i7-1355U?

 • 1.66x快的 CPU 速度
  4 x 2.2GHz & 8 x 1.6GHzvs2 x 1.7GHz & 8 x 1.2GHz
 • 中央处理器(CPU)线程多4
  16vs12
 • 第二层快取存储器大0.5MB
  10MBvs9.5MB
 • 第三层快取存储器大6MB
  18MBvs12MB
 • 图形处理器(GPU)加速度快200MHz
  1500MHzvs1300MHz